Hvad koster vand
i 2023?

Priser på 1 kubikmeter (1000 liter) vand.

Priser på vandforsyninger for privatkunder i København 2023 (Hofor)

HOFOR er en non-profit virksomhed og tjener ikke penge på at levere vand til kunderne og håndtere deres spildevand. HOFORs opgaver omfatter bl.a. beskyttelse af grundvandet, vedligeholdelse af ledningsnet og vandværker samt udbygning af kloaksystemet, så vi undgår oversvømmelser af boliger ved skybrud. Vandpriserne herunder er sammensat af levering og afledning af vand, statsafgifter og moms. Desuden betales der for at have en vandmåler.

Mangler du prisen på noget?

Share This