Hvad koster det at gå på Herlufsholm?

Priser og kontingent for skolegang på Herlufsholm privatskole

gå direkte til:
PRISER

Hvad er Herlufsholm Skole?

Herlufsholm Skole blev stiftet d. 23. maj 1565 som en skole for adelige og ærlige mænds børn. Således skulle skolen rette sig til både børn af adelen, men også til de børn, der havde lyst og evner til lærdom og dannelse.

I dag huser Herlufsholm elever fra 6. klasse til gymnasiets 3.g. Eleverne kommer fra lokalområdet, det videre Danmark eller fra deres hjem i udlandet for at tage en faglig stærk uddannelse her på skolen.

Herlufsholm Kostskole er opdelt i 9 elevgårde, hvor eleverne bor i mindre grupper sammen med en sovesalslærer og dennes familie. Det giver et nært, familiært forhold og er med til at skabe stærke venskaber, der for mange elevers vedkommende varer livet ud.

Gå direkte til:
PRISER

Skolekontingent – priser for skoleåret 2022/23

Herlufsholm Skole er en privatskole, og alle indskrevne elever skal derfor betale et skolekontingent kvartalsvis forud. Kontingentet dækker foruden undervisningen også frokostbordet for dagelever, og for kostelever dækker kontingentet derudover også ophold, kost, vask af tøj og sygepleje.

Ekstra udgifter i løbet af elevens tid på skolen

  • Skolebeklædning/skoleuniform
  • Transport til og fra skolen
  • Ekskursioner og endagsture
  • Studieture, lejrskole og introdage
  • Skolens traditionelle arrangementer, fx fugleskydning, vildtaften, maskebal og sidste skoledag
  • Eventuel ekstraundervisning
  • Ordbøger, lommeregner og enkelte værker

Mangler du prisen på noget?

Share This