Hvad koster det at skifte navn?

Skal du skifte fornavn, mellemnavn eller efternavn?

Navneændring i Danmark

Hvis du har fast bopæl i Danmark, har du mulighed for at søge om navneændring. Du kan ansøge om navneændring med NemID på borger.dk. Men hvad koster det egentlig at skifte navn?

Gebyr for navneændring

Der skal betales gebyr i forbindelse med navneændring. Dette gebyr dækker selve behandlingen af ansøgningen. Gebyret tilbagebetales derfor ikke, hvis ansøgningen ikke kan imødekommes. Du får altså ikke dine penge tilbage, hvis du får afslag på din ansøgning, fordi det er selve behandlingen af din ansøgning, du betaler for.

Gebyret skal være indbetalt, inden du indsender ansøgningen.  Der skal som udgangspunkt betales gebyr for alle ansøgninger om navneændring. Det gælder også, hvis du for eksempel ønsker at slette et navn eller ønsker et navn, du tidligere har haft. Der skal dog kun betales ét gebyr, hvis navneændringen gælder ægtefæller, ugifte samlevende, børn under 18 år, søskende eller plejebørn under 18 år. Hvis du ikke kan betale med Dankort, skal du ansøge om navneændringen med en blanket, som du finder på borger.dk.

Det er dét sogn, der er knyttet til din bopæl, der er sagsbehandler for din navneændring. Hvis du har spørgsmål i forbindelse med din navneændring er det derfor sognet, du skal kontakte.

 

Hvad er prisen for at skifte navn?

Gebyret for at skifte navn er på 500 kr. (2019).

Gebyret reguleres hvert år den 1. januar. Gebyret skal være betalt senest i forbindelse med ansøgning.

Det koster ikke altid penge at skifte navn

Du skal ikke betale gebyr for en navneændring i forbindelse med vielse, hvis du søger senest tre måneder efter vielsen. Det forudsættes dog, at der ved navneændring i forbindelse med en vielse skabes en form for navnefællesskab mellem ægtefællerne.

Du skal heller ikke betale gebyr for en navneændring for dit barn under 18 år, hvis barnets navneændring følger af en navneændring, som du får eller har fået.

Dette skal du være opmærksom på når du skifter navn

Når du skifter navn, skal du også have nyt sundhedskort, pas og kørekort. Afhængigt af hvilken kommune du bor i, kan det være nødvendigt at bestille et nyt sundhedskort (gult sygesikringskort), og i nogle kommuner vil det koste et gebyr. Du skal selv betale for et nyt kørekort og pas med dit nye navn på. Her kan du læse mere om hvad et pas koster.

Mangler du prisen på noget?

Share This